faqe_banner

Lajme

Kërkesa potenciale e madhe e tregut në Sichuan, Kinë

Lëshimi i "Opinioneve të Zbatimit mbi Zbatimin Gjithëpërfshirës të Sigurisë, Mbrojtjes së Mjedisit dhe Transformimit të Teknologjisë së Konservimit të Energjisë për Ndërmarrjet Industriale" nga qeveria e Sichuan më 17 prill është një hap i rëndësishëm drejt avancimit të teknologjisë dhe dixhitalizimit në industritë tradicionale.Opinionet parashtrojnë idenë e promovimit të aplikimit të internetit industrial dhe teknologjive të tjera të fundit në sektorë të tillë si ushqimi, kimikatet dhe tekstili për të lehtësuar ndërtimin e punishteve dixhitale dhe fabrikave inteligjente.

Kjo lëvizje drejt dixhitalizimit dhe krijimit të projekteve standarde të "internetit industrial 5G+" pritet të ketë një ndikim të thellë në peizazhin industrial në Sichuan.Duke shfrytëzuar fuqinë e teknologjisë, industritë tradicionale mund t'i nënshtrohen një transformimi që rrit sigurinë e tyre, mbrojtjen e mjedisit dhe aftësitë e ruajtjes së energjisë.Ky përmirësim jo vetëm që do të modernizojë këto industri, por gjithashtu do të përmirësojë efikasitetin dhe qëndrueshmërinë e tyre.

Zbatimi i internetit industrial në sektorët tradicionalë si ushqimi, kimikatet dhe tekstili është veçanërisht i rëndësishëm.Me teknologjitë e avancuara si inteligjenca artificiale, analitika e të dhënave të mëdha dhe Interneti i Gjërave, këto industri mund të modernizojnë operacionet e tyre dhe të përmirësojnë produktivitetin.Për shembull, në industrinë ushqimore, përdorimi i sensorëve inteligjentë mund të monitorojë proceset e prodhimit në kohë reale, duke siguruar sigurinë dhe cilësinë e ushqimit.Në mënyrë të ngjashme, në industrinë e tekstilit, dixhitalizimi mund të optimizojë proceset e prodhimit dhe të minimizojë mbetjet, duke çuar në prodhim të qëndrueshëm.

Për më tepër, mbështetja e politikave nga qeveria e Sichuan do të nxisë një mjedis të favorshëm për zhvillimin e internetit industrial.Ai do të inkurajojë bashkëpunimin midis kompanive të teknologjisë dhe industrive tradicionale, duke promovuar shkëmbimin e njohurive dhe ekspertizës.Kjo do të krijojë mundësi për inovacion dhe zhvillim të zgjidhjeve të reja të përshtatura për nevojat specifike të këtyre industrive.

Përshpejtimi i zhvillimit industrial të internetit në Sichuan do të krijojë gjithashtu kërkesë të konsiderueshme në treg për zgjidhje dhe shërbime teknologjike.Kjo, nga ana tjetër, do të nxisë rritjen e kompanive teknologjike dhe startup-eve të specializuara në aplikacionet industriale të internetit.Ekosistemi që rezulton do të nxisë zhvillimin ekonomik në rajon, duke tërhequr investime dhe talent për të mbështetur transformimin e industrive tradicionale.

Si përfundim, nxjerrja e "Opinioneve të Zbatimit mbi Zbatimin Gjithëpërfshirës të Sigurisë, Mbrojtjes së Mjedisit dhe Transformimit të Teknologjisë së Konservimit të Energjisë për Ndërmarrjet Industriale" në Sichuan shënon një moment historik të rëndësishëm në avancimin e internetit industrial dhe dixhitalizimit në sektorët tradicionalë.Kjo lëvizje drejt integrimit të teknologjisë premton siguri të shtuar, mbrojtje mjedisore dhe aftësi të ruajtjes së energjisë për industri si ushqimi, kimikatet dhe tekstili.Me mbështetjen e politikave dhe kërkesën e tregut, zhvillimi i internetit industrial në Sichuan pritet të përshpejtohet, duke nxitur zhvillimin ekonomik me cilësi të lartë në rajon.

qibing (7)

qibing (8)


Koha e postimit: 19-07-2023